Opetussuunnitelma

Costa Blancan Suomi-koulun arvopohja ja tavoitteet

Costa Blancan Suomi-koulun arvopohja ja yleiset tavoitteet noudattelevat OPEKON tekemiä yleisiä Suomi-koulujen tavoitteita. Costa Blancan Suomi-koulu huomioi toiminnassaan seuraavat arvot ja tavoitteet:

Suomalainen identiteetti
Korostamme suomen kielen lisäksi suomalaisia perinteitä, kulttuuria, kansalliskieliä, tapoja, reiluutta, rehellisyyttä, tarkkuutta, lujaa tahtoa ja toisen huomioon ottamista. Vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja sisu kuuluvat myös suomalaiseen identiteettiin.

Kaksi- ja monikielisyys
Haluamme tukea oppilaita ymmärtämään kaksi- ja monikielisyyden edut ja tärkeyden, sekä hyödyntämään ja kartuttamaan tätä taitoa.

Suvaitsevaisuus ja tasa-arvo
Jokainen koulumme oppilas on arvokas yksilönä. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kulkevat rinnakkain. On tärkeää, että kohtelemme toinen toisiamme niin kuin haluamme itseämme kohdeltavan.

Positiivinen minäkuva
Haluamme tukea oppilaan minäkuvan kehitystä positiiviseen suuntaan ja tavoitteenamme on opetus, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Itsensä ja ympäristönsä kunnioittaminen on myös positiivisen minäkuvan tuote.

Turvallisuus ja kotoisuus oppimisympäristössä
Haluamme luoda oppilaille oppimisympäristön, jossa voi turvallisesti ilmaista itseään ja samaistua toisiin suomen kieltä puhuviin. Haluamme luoda perheille ja lapsille palan Suomea ulkomailla.

Luovuus
Haluamme opettaa oppilaille luovuutta ja tutkivaa, uteliasta mieltä. Opetuksessa pyritään näkemään kokonaisuuksia ja vertailemaan asuinmaan ja Suomen tapoja ja tietoa. Haluamme tarjota suomen kielen elävänä ja värikkäänä oppilaillemme. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme internettiä opetuksen tukena.

Tervetuloa!