Tavoitteet

Suomi-koulun tarjoama opetuksen yksi päätavoite on lasten aktiivisen ja passiivisen sanavaraston kartuttaminen. Opetus pyrkii lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja suomalaisen tapakulttuurin oppimiseen suomenkielisessä ryhmässä. Lisäksi tutustutaan suomalaisen kalenterin juhlapyhiin, niiden taustoihin ja viettotapoihin. Tärkeää Suomi-koulussa on myös kohteliaiden käyttäytymistapojen opettelu; mm. kiittäminen, kauniisti pyytäminen ja tervehtiminen.

Suomi-koulun opetusryhmät vaihtelevat lukukausittain toimintaan osallistuvien lasten lukumäärän mukaan. Jos erilaisen kielitaidon omaaville oppilaille ei voida muodostaa omia ryhmiä, pyritään oppilaiden erilaiset oppimistarpeet ottaa huomioon eriyttämällä opetusta.

 

Opetusryhmät

Leikkiryhmä (3-5-vuotiaat)
Pienet-ryhmä (6-8-vuotiaat)
Isot-ryhmä (9-12-vuotiaat)